MARYNISTYKA   |||   -   MARYNARKA WOJENNA - STATKI - OKRĘTY - WRAKI - MARYNARKA HANDLOWA - |||    OKRĘTOWNICTWO
 
____________________________________________________________________________________________________

FACTA NAUTICA  -
odwiedź   OKRĘTY PODWODNE
STRONA GŁÓWNA
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
410
Kuter torpedowy  -   Marynarka Wojenna PRL
Kutry torpedowe
              Kuter torpedowy 410 służył w Marynarce Wojennej od 1958 roku. Była to jednostka radzieckiego typu 'P-6' o konstrukcji 
drewnianej. Charakterystyka tego typu przedstawia się następująco:  wyporność: standard 56 ton, pełna: 67,5 ton; prędkość: 45 węzłów; 
wymiary: 25,4 x 6,2 x max 1,7 m; uzbrojenie: 4 działka 25 mm/L80 plot typu 2M-3 (2xII), 2 wyrzutnie torpedowe 533 mm, do 12 bomb 
głębinowych, możliwość zabrania min; napęd: cztery silniki wysokoprężne typu M5OF o łącznej mocy 4800 KM  (3528 kW); zasięg: 450 Mm
 przy prędkości 30 węzłów lub 600 Mm przy 15 w.; załoga: 20 ludzi.

               Na początku lat 1970 marynarka PRL miała 20 jednostek tego typu. Dla porównania dodam, że w tym samym czasie NRD 
dysponowała 18 kutrami 'P-6', Kuba - 12, Egipt - 24, Chiny - 80, zaś Nigeria - 3.

               Późniejsze wersje kutrów 'P-6', oznaczane symbolami 'P-8' i 'P-10', wyposażone były w turbiny gazowe.
Fotografia przedstawia polski kuter torpedowy oznaczony numerem 410 
podczas parady morskiej z okazji Dnia Marynarki Wojennej.