MARYNISTYKA   |||   -   MARYNARKA WOJENNA - STATKI - OKRĘTY - WRAKI - MARYNARKA HANDLOWA - |||    OKRĘTOWNICTWO
____________________________________________________________________________________________________

FACTA NAUTICA  -
odwiedź   OKRĘTY PODWODNE
STRONA GŁÓWNA
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
ORP KASZUB
Typ radziecki 'M' XV serii  -   Marynarka Wojenna PRL -  
ex radziecki M-290
Polskie okręty podwodne
             ORP KASZUB był pierwszym w historii okrętem podwodnym produkcji radzieckiej, który znalazł się na stanie Marynarki Wojennej 
PRL. Ceremonia podniesienia na nim biało-czerwonej bandery miała miejsce 5 czerwca 1954 roku. Nim jednak do niej doszło, pływał od 30 
września 1952 w składzie radzieckiej Floty Bałtyckiej.

             W piśmiennictwie zachodnim można spotkać błędne informacje na temat tej jednostki. Rocznik 
Jane's Fighting Ships 1957/58 podał, 
iż 
KASZUB, podobnie jak i pozostałe okręty 'M XV' wydzierżawione Polsce przez ZSRR, zbudowany został w roku 1940. N. Polmar i J. Noot 
(1991) informowali, że niezidentyfikowany okręt podwodny typu 'M' strona radziecka przekazała Polsce 1 czerwca 1954. Pod polską banderą 
miał on rzekomo nosić nazwę ... MASZUB (sic!).

             
ORP KASZUB zbudowany został jako radziecki M-290 w Leningradzie, w stoczni nr 196 czyli SUDOMECH. Budowę jego 
rozpoczęto 10 listopada 1951, zaś wodowanie odbyło się już 27 maja 1952. W tym okresie SUDOMECH produkował jednostki tego typu 
wręcz masowo, jakby w oczekiwaniu na kolejną wojnę światową. Dość powiedzieć, że w okresie od roku 1947 do 1953 ukończono ich aż 43 
[źródło]. Spośród nich 5 okrętów przekazano Polsce, 2 - Chinom i 1 - Egiptowi [źródło].

             
ORP KASZUB pływając pod polską banderą zmieniał oznaczenia alfanumeryczne. Służbę rozpoczął jako M-100, później było to 
P-100, aż wreszcie służbę kończył z numerem 306

              Niewątpliwie największym wydarzeniem w dziejach okrętu było tragiczne w skutkach wejście na mieliznę w pobliżu Krynicy Morskiej w
 dniu 28 listopada 1957 roku. Dowódca okrętu podjął nieudaną próbę samodzielnego zejścia z mielizny, nie bacząc na niezwykle trudne warunki 
(silny wiatr, wysoka fala, niska temperatura). Próbę tę dwóch członków załogi przypłaciło życiem,  zaś okręt morze wyrzuciło na plażę. Dopiero 
akcja ratunkowa prowadzona przez kilka jednostek umożliwiła ściągnięcie 
KASZUBA na głębszą wodę.
Polski okręt podwodny ORP KASZUB wyrzucony na plażę w okolicach Krynicy Morskiej.
 
ORP KASZUB wyrzucony na plażę w okolicach Krynicy Morskiej - inne ujęcie.
ORP KASZUB służbę w Marynarce Wojennej ukończył w grudniu 1963 roku.
Pozostałe okręty podwodne typu 'M' XV serii służące w Marynarce Wojennej PRL

|  ORP KRAKOWIAK  |  ORP KUJAWIAK  |   ORP KURP  późn. MAZOWSZE  |

 |  ORP MAZUR  | 
ORP PODHALANIN późn. ŚLĄZAK  |