MARYNISTYKA   |||   -   MARYNARKA WOJENNA - STATKI - OKRĘTY - WRAKI - MARYNARKA HANDLOWA - |||    OKRĘTOWNICTWO
Polska Marynarka Wojenna
WODNIK
- Galeon  - Polski okręt wojenny  -  Bitwa pod Oliwą
 
____________________________________________________________________________________________________

FACTA NAUTICA  -
odwiedź   OKRĘTY PODWODNE
STRONA GŁÓWNA
Polski galeon WODNIK, uczestnik słynnej bitwy pod Oliwą (1627). Rysunek Marka Soroki na okładce miesięcznika MORZE.
---------Galeon WODNIK zbudowany został w Gdańsku, najprawdopodobniej około 1623 roku. Jego charakterystyka i 
szczegóły konstrukcji nie są dokładnie znane. Współczesne rekonstrukcje wyglądu tej jednostki opierają się na kilku źródłach 
ikonograficznych pochodzących z wieku XVII. Jedną z takich ilustracji prezentuję na tej stronie. Zdobiła ona pierwszą stronę 
okładki miesięcznika 
MORZE w numerze lipcowym z 1978 roku. Twórcą jej był Marek Soroka, znany popularyzator historii 
polskiej marynarki wojennej, autor m.in. książki zatytułowanej 
"Polskie okręty wojenne 1945-1980" (Gdańsk, 1986).

-----------"Mała Encyklopedia Wojskowa" (MON, Warszawa 1967-71) tak opisała bitwę pod Oliwą i udział w niej galeonu 
WODNIK:

-----------"O świcie 28 XI eskadra szwedzka, blokująca port gdański, szła w dwóch grupach od Helu w kierunku Redłowa. 
Pierwszą grupę okrętów szwedzkich stanowiły: okręt admiralski 
TIGERN (z dowódcą eskadry admirałem N. Stiernsköldem) i 
okręt wiceadmiralski 
PELIKANEN (dowódca wiceadmirał Fritz), drugą grupę SOLEN i 3 okręty oddalone od pierwszej grupy. 
Na wodach Zatoki Gdańskiej, na wysokości Oliwy, spotkały flotę szwedzką bazujące w Wisłoujściu okręty polskie. Na czele 
eskadry polskiej płynął 
KRÓL DAWID (dowódca kpt. Murray), ŚW. JERZY (z dowódcą floty polskiej admirałem A. 
Dickmannem), 
PĘDZĄCY JELEŃPANNA WODNA, okręt wiceadmiralski WODNIK (dowódca kpt. WITTE), ARKA NOEGO
ŻÓŁTY LEWBIAŁY LEWPŁOMIEŃCZARNY KRUK. Walkę rozpoczął okręt ŚW. JERZY, który zaatakował TIGERNA; po 
oddaniu salw z artylerii pokładowej Polacy dokonali abordażu. Do akcji weszła wówczas 
PANNA WODNA, ostrzeliwując 
TIGERNA od rufy. Po dłuższej walce TIGERN został opanowany. Do walczących okrętów podszedł PELIKANEN, od którego 
salwy zginął admirał Dickmann. W walce poległ również admirał Stiernsköld. Jednocześnie 
SOLEN został zaatakowany przez 
WODNIKA; po zaciętej walce Szwedzi, znajdując się w beznadziejnym położeniu, wysadzili okręt w powietrze. Pozostałe 
jednostki szwedzkie uciekły z Zatoki Gdańskiej. Eskadra polska wraz ze zdobytym 
TIGERNEM wróciła do bazy w Wisłoujściu. 
Gdańsk został uwolniony od blokady szwedzkiej. Zwycięstwo pod Oliwą miało też duże znaczenie moralne dla młodej floty 
polskiej."

---------Historia płata niekiedy zdumiewające figle: gdy minęło 349 lat od bitwy pod Oliwą, w pracach przy 
wydobywaniu wraku 
SOLENA z dna Zatoki Gdańskiej uczestniczył flagowy statek badawczy Centralnego 
Muzeum Morskiego
, noszący nazwę ... WODNIK !
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont